Mjerač UV indexa

Zbog sve veće opasnosti od sunčevog (UV) zračenja po stanovništvo te njegovih sve većih štetnih posljedica, javila se potreba za što efikasnijim i pravovremenim načinom upozoravanja, obavještavanja i educiranja ljudi o razini UV zračenja.

Pritom pod efikasnim i pravovremenim misli se na sustav koji bi bio u stanju u realnom vremenu snabdijevati nas sa trenutnim vrijednostima UV zračenja tj. UV indexa.

Takav bi sustav doveo do značajnih pomaka u osvješćivanju problema štetnog utjecaja sunčevog zračenja na čovjeka te o potrebi adekvatne zaštite. Tj. time bi se podigla razina znanja stanovništva o tome da postoji zaštita od takve opasnosti i da je samo treba u određenom trenutku primijeniti.

Takav sustav bi otklonio sve do sada „zbunjujuće“ faktore koji su se pojavljivali prilikom razmatranja sunčevog zračenja kao štetnog od strane prosječnog stanovnika, a to su:

  • Kada je sunčevo zračenje štetno? (misli se u realnom vremenu i za neku mikro lokaciju gdje se mogu pojaviti niz čimbenika koji imaju utjecaja na razinu trenutnog UV zračenja a koje onda može znatno odstupati od globalne prognoze UV zračenja)
  • Anulira subjektivne dojmove osjeta koji često čovjeka dovode u zabludu
  • Koja je adekvatna zaštita za određenu jačinu UV zračenja

U tu svrhu razvili smo uređaj koji je prikladan za gore navedenu upotrebu i koji u realnom vremenu daje podatke o razini UV zračenja (UV indeks) te u ovisnosti o izmjerenom UV indexu daje informaciju i o preporučenoj razini zaštite ( preporučenom faktoru zaštite).

Proizvod bi se mogao vrlo dobro upotrijebiti i u marketinške svrhe, za promociju sredstava za zaštitu od sunčevog UV zračenja.

Proizvod dolazi u izvedbama sa različitim veličinama prikaza informacija (displaya). Pogodan je za vanjsku upotrebu i montažu na jumbo plakate, na ulaze u prodajna mjesta, dječje parkove, bazene, plaže itd. u izvedbi sa mrežnim napajanjem ili napajanjem putem solarnih panela.